NewIndiaForYou

Bringing New India For You

new india for you

NIFY desires to disperse knowledge, entertain readers and focus on social things going on in India.  NIFY aims to convey image of New India For You through the power of words.

THE SOULFUL GLOW: UNVEILING THE TRUE ESSENCE AND MEANING BEHIND DIWALI

Diwali, known as the festival of lights, occupies a unique and cherished spot in the hearts of millions around the world. As the night sky illuminates with the warm glow of diyas and candles, there’s an undeniable sense of joy and spirituality that fills the air. Let’s embark on a journey to unravel the true …

THE SOULFUL GLOW: UNVEILING THE TRUE ESSENCE AND MEANING BEHIND DIWALI Read More »

चिंता मुक्त भविष्यासाठी गुंतवणुकीचे महत्व

बचत म्हटली कि एक सर्वसाधारण भारतीय परिवारात खूप काही गोष्टींचा समावेश होतो कुणी मातीच्या गल्यात तर कुणी एखाद्या गोपनीय पाकिटात किंवा जस शक्य होईल तस पैसे साचवत असतो. परंतु अश्या पद्धतीने आपण पैश्यांना कामाला लावत नसतो तर त्याची किंमत कमी करत असतो. कारण महागाई मुळे पैश्याची किंमत हि सतत कमीच होत असते. त्यामुळे पैश्यांना कामाला लावणे फार महत्वाचे असते. तरी मागील काही दशकात खूप साऱ्या लोकांना याच महत्व पटलं असून ते लोक पैश्यांना कामाला लावून खूप श्रीमंत झाले आहेत आणि सतत होत आहेत. उदा. बँकेत FD करणं, सावकारी करून, शेअर मार्केट मध्ये गुंतवून आणि बरेच काही मार्गांनी, आपण यातलेच काही आधुनिक मार्ग बघणार आहोत.

आरक्षण समाजाला अनुकूल की प्रतिकूल

राज्यघटनेच्या काही भागात सर्वांना रोजगार तसेच शिक्षणात समान संधी असा उल्लेख आहे. कलम १५ अंतर्गत कुठल्याही व्यक्तीवर त्याच्या धर्म, जात, लिंग, वर्ण, जन्मस्थान यावरून भेदभाव केला जाणार नाही हि तरतूद आहे. मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल कि मग महिला आरक्षण, जातीवरून आरक्षण का आहे ? तर यासाठी थोडा विस्तृत विचार करण्याची गरज आहे यासाठीच कलम …

आरक्षण समाजाला अनुकूल की प्रतिकूल Read More »

आई नावातच संपूर्ण ब्रह्मांड…

सोहळा मातृत्वाचा.. मायेचा आई म्हणजे सहवास, आई म्हणजे नाव, गाव, आई म्हणजे आयुष्याची शिदोरी… इतर वेळी आई हा विषय आपण आपल्या सर्वसामान्य जगण्यात इतका गृहित धरलेला असतो की, त्याची वेगळी अशी दखलही आपल्याला घ्यावी वाटत नाही. अर्थात हे निरिक्षण सर्वांनाच लागू पडते असे नाही. आपल्या आईने आपल्यासाठी केलेल्या त्यागाची, कष्टाची, नि:स्वार्थी प्रेमाची आपण आपल्या उभ्या …

आई नावातच संपूर्ण ब्रह्मांड… Read More »

महाराष्ट्राने कसे महा-राष्ट्र असे नाव लौकिक मिळवले

How Maharashtra got the name Maha-Rashtra August 15, 1947 India became independent from British rule. At the time of independence, India did not have a state called Maharashtra. In the Constitution of India of 1950, the states were divided into four groups, with the province of Bombay being a bilingual state comprising the present two …

महाराष्ट्राने कसे महा-राष्ट्र असे नाव लौकिक मिळवले Read More »

शेती आणि शेतकऱ्याची व्यथा

शेती शेतकरी किसान हे ऐकल्यावर किंवा म्हटल्यावर डोळ्यासमोर एकच चित्र येत असेल ना? जसे माती, फाटलेली धोती वाला माणूस, बैल, गरीबीची परिस्थिती, मातीचा तोडकं मोडकं घर. पण अहो काय करता, आम्हाला जगाला खाऊ घालावा लागतो ना मातीत राबलो नाही तर पोट कसे भरणार. भारताला शेकडो काय हजारो वर्षांचा शेतीचा इतिहास लाभलाय, अर्थात लाभेलच ना पोट …

शेती आणि शेतकऱ्याची व्यथा Read More »

what is india to the world...

India (Hindi: Bhārat), officially the Republic of India (Hindi: Bhārat Gaṇarājya), is a country in South Asia. It is the second-most populous country, the seventh-largest country by land area, and the most populous democracy in the world. Bounded by the Indian Ocean on the south, the Arabian Sea on the southwest, and the Bay of Bengal on the southeast, it shares land borders with Pakistan to the west;China, Nepal, and Bhutan to the north; and Bangladesh and Myanmar to the east. 

en English
X